Đặt một câu hỏi

VÒNG ĐIỀU HÒA HUYẾT ÁP TOMA

Xung quanh chúng ta luôn tồn tại từ trường. Bằng kỷ thuật tiên tiến người Nhật đã sử dụng những viên đá từ tính phát ra từ trường giúp tăng cường lưu lượng máu lưu thông dễ dàng.
toma-1.jpg


Số ký tự được viết: