Recommend to a friend

LINH CHI SỪNG HƯƠU

Nấm linh chi sừng hươu là loại linh chi rất quý hiếm, có hình dạng giống sừng con hươu. Vào đời vua Tần, nấm sừng hươu được gọi là “Nấm trường sinh” trị bá bệnh.
sunghuu1.jpg

Số ký tự được viết: