Đặt một câu hỏi

DẦU GAN CÁ MẬP SQUALENE BỔ SUNG DHA&EPA

DHA được xưng tụng là “não hoàng kim”. Trong não bộ của chúng ta DHA có thể chiếm tới 20% trọng lượng của não bộ ...
daugancamapsqualene-bo-sung-dha&epa


Số ký tự được viết: